Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

Papp Tamás
Forró augusztus

2008. augusztus-szeptember :: 3. oldal
Nem a környezetvédők által hangoztatott általános felmelegedésre utal a fenti cím. Sokkal inkább jelzi azt a kézzelfogható változást, amely az elmúlt hatvan esztendő során, 1948-tól napjainkig övezte nemzeti ereklyénk, a Szent >>>
2008. augusztus-szeptember :: 6. oldal
Kereszténységüket a közéletben is nyíltan vállaló, hitvalló embereket bemutató sorozatunkban szeretnénk megmutatni néhány egyházi-közéleti ember személyiségének kevésbé ismert vonásait. Kérdéseinkre ezúttal Tardy >>>
2008. augusztus-szeptember :: 8. oldal
Zarándokok milliói keresik fel minden esztendőben a dél-franciaországi Szűz Mária-kegyhelyet, Lourdes-ot. Idén még többen látogatnak el oda, mivel százötven éve annak, hogy 1858. február 11-e és július 16-a között a Szent Szűz >>>
2008. augusztus-szeptember :: 10. oldal
Az Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország és Szlovénia népei között komoly ellentétek éleződtek a 19. század végén és a 20. század elején az Adria északi területeinek birtoklásáért. Az ellentétek háborúkba, mészárlásokba >>>

Szungyi László
Mária húsvétja

2008. augusztus-szeptember :: 11. oldal
Népünkben mélyen gyökerezik a Mária-tisztelet. Őseink az augusztus hónapot Nagyasszony havának nevezték. Ennek a hónapnak a közepén üljük a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepét, amely egyúttal Magyarország >>>
2008. augusztus-szeptember :: 12. oldal
Augusztus 30-án a Szent István-ünnep tiszteletére ismét birtokba veszik a magyarok a bécsi Stephansdomot. A 11 órai ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott >>>
2008. augusztus-szeptember :: 14. oldal
Dávid Katalin művészettörténész professzorasszonyt szeretettel köszöntjük 85. születésnapja alkalmából. – 1923. augusztus 16-án született Szegeden egy tízgyermekes család harmadik gyermekeként. Miért lett >>>

Szalontai Anikó
Isten gondolatai

2008. augusztus-szeptember :: 17. oldal
Úgy tartják, az igazán zseniális művészek és a legnagyobb tudósok mindannyian hívők. A művészet, a szépség keresése ugyanis elválaszthatatlan a hittől, hiszen felidézi a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ. >>>

Bodnár Zita
Hagyomány és divat

2008. augusztus-szeptember :: 18. oldal
Hampel Katalin kivételes hivatást tudhat magáénak. Különleges ruhákat tervez: a régi magyar viseleteket próbálja divatos formában újraéleszteni. Alkotásai nemcsak itthon, de a világ számos országában nagy elismerést és csodálatot >>>
2008. augusztus-szeptember :: 20. oldal
A taláros testület június 30-án hozott határozata a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 118. (4) bekezdésének egy részét megsemmisítette, így egyértelmű lett, hogy az egyházi iskolák finanszírozásának törvényi garanciái >>>

Lőrincz Sándor
Megbéklyózott agyhullámok

2008. augusztus-szeptember :: 21. oldal
„Gond embernek lenni, igaz embernek lenni meg kettőzött gond éppen. Igaz magyar embernek lenni pedig akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik!” Wass AlbertRékassy Károly színész megdöbbentette a kaposvári katolikus >>>

Szalontai Anikó
„Nekem szülőhazám”

2008. augusztus-szeptember :: 22. oldal
Szent István turistavándorlás – hatvan éve, 1938-ban így nevezték el az Országos Kék Úton végighaladó első, szervezett túrát. Az eredeti elképzelések szerint ötévente tartottak volna jubileumi túrákat az országot >>>
2008. augusztus-szeptember :: 24. oldal
A vatikáni dikasztérium közzé tette a szeptember 27-én esedékes idegenforgalmi világnapra szóló üzenetét, amely fontos magyar vonatkozású utalással kezdődik. Az első mondatban ezt olvashatjuk: „Vatikánváros az első szuverén >>>
2008. augusztus-szeptember :: 25. oldal
Életem egyik legnagyobb élménye részben a most 140 éve született francia íróhoz, Paul Claudelhez kötődik. Azért részben, mert a másik része Arthur Honeggerhez, a zeneszerzőhöz kapcsolódik, aki egyik legnagyobb művét alkotta >>>

Körössy László
Sydney: újra éled a remény

2008. augusztus-szeptember :: 26. oldal
Ausztrália gazdasági és kulturális központjában, a Budapesttől mintegy 20 ezer kilométerre lévő Sydney-ben július 15. és 20. között rendezték meg a XXIII. Ifjúsági Világtalálkozót, amelyen XVI. Benedek papa is is jelen volt eddigi >>>

MK, Szarvas István
Ti vagytok Egyházunk jövője!

2008. augusztus-szeptember :: 28. oldal
Az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsekkel együtt ünnepelték az Eucharisztiát a Magyar Sydney résztvevői a rendezvény első napján. A délutáni órákban még sokan úton voltak Egerbe, a sydney-i ifjúsági világtalálkozóval >>>
2008. augusztus-szeptember :: 30. oldal
A bűnösök megmentésének karizmáját kapta Krisztustól élethivatásként, „cserébe” pedig önmagát ajánlotta fel testi-lelki szenvedéseivel együtt. Pietrelcinai Pio atya 81 éves korában, 1968. szeptember 23-án tért haza >>>
2008. augusztus-szeptember :: 32. oldal
Az 1989-es ún. bársonyos forradalom és az azt követő társadalmi változások idején, a 90-es években lehetőség nyílt magán- és az egyházi iskolák létesítésére a Felvidéken. A rendszerváltás óta eltelt csaknem két évtized >>>

Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda
Áldjátok az Urat, az Úrnak művei mindnyájan

2008. augusztus-szeptember :: 35. oldal
A nagybecskereki Nepomuki Szent János-székesegyházban július 5-én Erdő Péter bíboros, esztergom-budapest érsek püspökké szentelte Német László verbita szerzetest, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi titkárát. A >>>
2008. augusztus-szeptember :: 36. oldal
1933. augusztus 8-án felejthetetlen órákat éltek át hazánk és földgolyónk cserkészei. A Világ Cserkészszövetsége ez év nyarán Magyarországon, Gödöllőn rendezte meg a IV. Világdzsemborit. A fenti napon ünnepélyesen >>>
2008. augusztus-szeptember :: 38. oldal
Az ökumenizmus a keresztények egységkeresését jelenti, s egyúttal azt a cselekvést, mely ennek érdekében történik. Ebben az értelemben az egység vágya legalább olyan régi, mint az egyházak közötti szakadások.A >>>

Nevelős Zoltán, Vajda Judit
Nézőtér

2008. augusztus-szeptember :: 40. oldal
Wall-ETechnikailag csúcsszínvonalon kivitelezett animációs filmekben nincs hiányunk, kérdés, mennyi ötlet szorul a másfél órába, és hogy a gyerekközönség megcélzása nem eredményez-e idétlenséget? A Wall-E >>>

Katona Marianna
Csoda Joppéban

2008. augusztus-szeptember :: 41. oldal
Joppéban a széles utcán nagy volt a sürgés-forgás.– Gyertek, Tabita rosszul van! – adták tovább a hírt egymásnak az emberek.– Remélem, nem nagy a baj! – sopánkodott egy hajlott hátú nénike. – >>>

Somogyi Kristóf
Változatlan recept

2008. augusztus-szeptember :: 43. oldal
Egyik barátomnak van egy 1986-ban gyártott 626-os Mazdája, mely cikkünk főszereplőjének – egyik – elődje. Az az autó a maga korában felső kategóriásnak számított: ülésfűtés, 8-féleképpen állítható ülések, >>>
2008. augusztus-szeptember :: I. oldal
Tokaj vidékén a most nyári harsogó színekben pompázó lankák és a kubista festménybe illő, mértani szőlőültetvények mellett a közeli Tisza is sok helybéli megélhetését nyújtja. Az 1999-es ciánszennyezés után gazdagsági >>>

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Sajtószolgálat
A Biblia szíve

2008. augusztus-szeptember :: II. oldal
Idén huszadik alkalommal rendezik meg a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát. Az augusztus 31. és szeptember 2. között zajló tudományos eszmecsere a zsoltárok, himnuszok, imádságok téma köré szerveződik. A rendezvény >>>
2008. augusztus-szeptember :: IV. oldal
Van szépsége a szegénységnek is, ha szemérmes tud lenni, ha méltósággal tud viseltetni helyzete iránt, ha nem kér, csak némán nyújtja a kezét…Csóra Miklós neve jól ismert a vállalkozása révén, különösen a keleti >>>
2008. augusztus-szeptember :: VI. oldal
„Jézusom, vezess engem a Te utadon!” – bizonyára zarándokok ezreinek lelkében visszhangzik majd ez a könyörgés a Kolontár–Devecser–Borszörcsök–Somló-hegy közötti útvonalon is a Veszprémi >>>
2008. augusztus-szeptember :: X. oldal
Június 30-án, a tizenkét apostol ünnepén Keresztes Szilárd püspök Ján Babjak és Milan Šašik püspökökkel felszentelte Kocsis Péter Fülöpöt, a Hajdúdorogi Egyházmegye új főpásztorát. Az ünnepi liturgián részt >>>

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát
Történeti István-eseményünk új olvasata

2008. augusztus-szeptember :: XI. oldal
„Nem múló fénnyel ülj, magyar, ünnepet! István, Királyok éke, te oly erős pajzsot adtál e népnek: krisztusi szent hitet. Járj közben értünk Istenünknél, védelmezz, ó szent király, imáddal!”Zsolozsmánk >>>
2008. augusztus-szeptember :: XII. oldal
A wadowicei születésű, szent életű pápa emlékét Magyarországon is ápolják. Számos intézmény viseli már a nevét, és sorozatosak a megemlékezések, akciók, jótékonysági rendezvények is, melyeknek eszmeiségét Karol Wojtyla >>>

Lőrincz Sándor
Megtanult a jelenben élni

2008. augusztus-szeptember :: XIV. oldal
El Camino, az út mindenkinek mást jelent, pedig valamennyien ugyanazon az úton haladnak. Kinek műemlékeket, kinek sportteljesítményt, míg másoknak új kapcsolatokat vagy lelki megerősödést. És sokszínűségében is egy, tudva vagy csak >>>
2008. augusztus-szeptember :: XVI. oldal
Hagyományteremtő céllal indult el idén első alkalommal a püspökszentlászlói ministránsbúcsú Szent László napján. A Pécsi Püspökség által szervezett rendezvény célja az volt, hogy összegyűjtse, egymással megismertesse az >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>