Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

Papp Tamás
Kétszeres ajándék

2008. március-április :: 3. oldal
Víz nélkül az élet van veszélyben. Tehát a vízhez való jog általános és elidegeníthetetlen jog – olvashatjuk az Egyház társadalmi tanításának kompendiumában. Már VI. Pál pápa is foglalkozott a kérdéssel. Csak >>>
2008. március-április :: 6. oldal
Kereszténységüket a közéletben is nyíltan vállaló, hitvalló embereket bemutató sorozatunkban szeretnénk megmutatni néhány egyházi-közéleti ember személyiségének kevésbé ismert vonásait. Kérdéseinkre ezúttal Sztrilich Ágnes >>>

Kránitz Mihály
Jézusom, bízom benned

2008. március-április :: 8. oldal
Az irgalom a latin misereri (könyörülni) ige és a szív jelentésű cor, cordis főnévből eredő kifejezés. A amisericordia vagyis az irgalom, amelyet nem szabad összetéveszteni a tisztán emocionális könyörülettel, szinte megszólal az >>>
2008. március-április :: 10. oldal
Férjek és édesapák egyházmegyei lelkinapja címmel találkozót szervezett a Gyulafehérvári Egyházmegye családpasztorációs vezetősége 2008. február 14-től 16-ig, péntek estétől vasárnap késő délutánig a csíksomlyói Jakab >>>

Kovács Ágnes
Látta és hitt

2008. március-április :: 12. oldal
„Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később >>>

Szalontai Anikó
Mert hallgattam

2008. március-április :: 16. oldal
Közép-Európa egyik legismertebb szentje a hatszáztizenöt éve meghalt Nepomuki Szent János. Szobrát számos, főleg folyó menti településen megtaláljuk: ő a hidak, hajósok, halászok és vízimolnárok védőszentje. Ugyanakkor neve >>>
2008. március-április :: 17. oldal
Március 27-én ünnepeljük a színházi világnapot. Ennek apropóján beszélgettünk Sára Bernadett és Cseke Péter színművészekkel hitről, hivatásról, kulisszatitkokról… – A kívülálló számára a >>>
2008. március-április :: 20. oldal
Az Egyesült Államokban tölti születésnapját és megválasztásának harmadik évfordulóját XVI. Benedek pápa, aki április 15. és 20. között a tengerentúlra látogat. Washingtonban találkozik Bush elnökkel, majd felkeresi a >>>
2008. március-április :: 23. oldal
Megerősödött bennem az a kép, amint professzorunk berobbant a terembe, s elfúló hangon, diadalmasan közölte meglepett hallgatóságával: a kumráni leletek egyértelműsítik, hogy az evangéliumok nem a valóságnak megfelelően számoltak >>>

Jakubecz Márta
Rejtett ragyogás

2008. március-április :: 24. oldal
Húsvét ünnepén „lepel nélkül” látjuk az Urat. A „perdöntő bizonyíték” a sírban marad, és mi magunk is födetlen arccal igyekszünk felismerni őt. Keressük arcát a feltámadási körmenetben, kutatjuk >>>

Bókay László
Sok arc – egy szív

2008. március-április :: 25. oldal
Arnold Janssen német pap és matematikatanár, aki egy kisvárosban működött, Bismarck német kancellár egyházüldözése idején, 1875-ben szeretett volna létrehozni egy ­missziós házat, ahol a német katolikusok is felkészülhetnek >>>
2008. március-április :: 26. oldal
A katolikus hívek legnagyobb része számára évszázadok óta a liturgia az a hely, ahol leginkább találkoznak a szentírási szövegekkel és azok magyarázatával. A könyvnyomtatás feltalálása előtti évszázadokban az emberek többsége >>>
2008. március-április :: 27. oldal
„Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ezeket a prófétai szavakat, és meg is tartja, ami bennük meg van írva, mert az idő közel van” (Jel 1,3). A Biblia igéinek olvasása és hallgatása boldoggá tesz, mert Isten szól általuk >>>
2008. március-április :: 28. oldal
Míg pár évtizede legfeljebb a földrajzórákon hallottunk az üvegházhatásról, a globális felmelegedésről, a klímaváltozásról, ma már ezek a kifejezések hétköznapi szókincsünk részei. Joggal merül fel a kérdés: mi a >>>
2008. március-április :: 31. oldal
A Keresztény Élet Közössége (KÉK) szentignáci lelkiségű világi közösség, amely a világ számos országában létezik.Eredete 1540-re vezethető vissza, amikor Loyolai Szent Ignác és társai kezdeményezésére a világ >>>
2008. március-április :: 32. oldal
Az Egyház 1854. december 8-án az Ineffabilis Deus kezdetű bullájával hirdette ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját. A Szűzanya négy évvel később, 1858. február 11-e és július 16-a között tizennyolc alkalommal jelent meg a >>>
2008. március-április :: 34. oldal
Gyerekként gyakran sétáltam el Vaszary szülőháza előtt, hiszen az Április 4 utcában éltek anyai nagyszüleim. Az utcát azóta visszakeresztelték Zárdára, nagyszüleim meghaltak. Vaszary neve azonban akkor is, most is összeforrt >>>
2008. március-április :: 36. oldal
„Krisztus értetek szegénnyé lett” (2Kor 8,9) mottóval tette közzé XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetét, melyben felhívja figyelmünket a nagyböjti jócselekedetek, az ima, a böjt és a jótékonykodás fontosságára. >>>
2008. március-április :: 38. oldal
Öt esztendővel ezelőtt, 2003. március 23-án II. János Pál pápa ünnepélyesen a boldogok sorába emelte a szegények orvosának is nevezett Batthyány-Strattmann Lászlót, aki 1920-ban, az ország trianoni megcsonkítása után költözött >>>
2008. március-április :: 39. oldal
Szent Efrémet az ortodox és a katolikus egyház egyaránt sajátjaként tiszteli; ő az egyetlen szír nyelvű szent, akit a kato­likus egyház egyháztanítói méltóságra emelt. Szent Efrémet már életében is gyakran illették a >>>

Nevelős Zoltán, Vajda Judit
Nézőtér

2008. március-április :: 40. oldal
Vérzõ olaj (Atonement)Az amerikai álom fonákjáról kevés mellbevágóbb film készült ennél az Upton Sinclair regénye alapján készült, monstre alkotásnál, amely a maga bő két és fél órájában valójában egyetlen >>>

Katona Marianna
A fehér vászonkendő

2008. március-április :: 41. oldal
A kelmefestő műhelyében nagy volt a sürgés-forgás.– Hamar, hamar! Igyekezzetek, el kell készülnünk a színes kendőkkel, mire a jeruzsálemi kereskedők ideérnek. Megígértem nekik, hogy niszán hónap első napjaiban új árut >>>

Somogyi Kristóf
Tökéletes autó (?)

2008. március-április :: 43. oldal
A minap egyik kedves hölgyismerősöm azt mondta, hogy neki kell egy Nissan Qashqai. Ha egy ifjú hölgy ilyet mond, akkor az az autó tud valamit, gondoltam és azonnal utánanéztem az autónak.Első ránézésre mindenki terepjárónak véli, >>>

Fazekas Orsolya
Nyújtsd ki a kezed!

2008. március-április :: I. oldal
2008. március 29-én Pécsett, a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban rendezi meg a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a XVII. Országos Katolikus Karizmatikus Találkozót. A találkozó mottója: „Nyújtsd ki a kezed!” A >>>
2008. március-április :: II. oldal
„Ha mindenedet is elveszítetted, de Krisztust őrizd meg magadnak, mert ha őt is elveszíted, semmivé válsz” – ez a bölcs és mély hitből fakadó, megszívlelendő keresztény útravaló olvasható a Veszprémi Érseki >>>
2008. március-április :: IV. oldal
A Biblia Évében számos kezdeményezés szolgálja azt a célt, hogy az emberek kezükbe vegyék és olvassák a Szentírást. Amióta Gutenberg János kinyomtatta az első Bibliát, nagyot lépett előre a világ. A Könyvek könyve ma már >>>
2008. március-április :: VI. oldal
Rozsos Gábor, a kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola magyartanára él-hal Kosztolányiért, József Attiláért, Máraiért, Pilinszkyért, és számos jeles művész paroláját őrzi. Kertedben, utoljára címmel néhány éve megjelent >>>

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Sajtószolgálat
Hogy a szeretet kultúrája növekedjék

2008. március-április :: X. oldal
A Katolikus Egyházban számos olyan szervezet és közösség tevékenykedik, amely a házasság szentségét állítja a középpontba. Ezek közül az egyik a Házas Hétvége mozgalom, amely boldog házasok és hivatásuknak élő papok >>>
2008. március-április :: XII. oldal
A böjt belső rendet teremt. Az ókori görög filozófusok szerint a böjt a test és a lélek megtisztítása, amely a tudat magasabb szintre emelését is jelenti. Hippokratész, az orvostudomány atyja rutinszerűen javasolta a hosszú böjtöt. >>>
2008. március-április :: XIII. oldal
Már a korai keresztény írásokban, beszédekben összekapcsolódott a tavasz a húsvét ünneplésével. Ma gyakran messze távolodunk az évszakoktól világszemléletünkben és vallásos magatartásunkban, ezért nehezen találunk kapcsolatot >>>
2008. március-április :: XIV. oldal
Eger nemcsak a várról vagy borairól nevezetes, hanem mint „iskolaváros” is sok fiatalt vonz a tanév során. Óvodától a főiskoláig mindenféle oktatási intézmény megtalálható e városban, kollégium is akad szép számmal. A >>>
2008. március-április :: XVI. oldal
A kunbaracsi Szabó István és Taskó Jolán hatvan évvel ezelőtt mondta ki egymásnak a boldogító igent. A különleges februári jubileumon az Úrnak hálát adva ismételték meg ezt az ígéretet az anyakönyvvezető és a plébános előtt >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>