Cikkek listázása

A görögországi katolikus egyház mindennapjai

Athéni találkozások

Szerző: Szerdahelyi Csongor

Görögországban a kereszténység már az apostoli korban meggyökeresedett. Szent Pál és valószínűleg az apostolok közül mások is hirdették városaiban az Evangéliumot. Az első évezredben a pápák között nyolc görög volt. A nem itáliai születésű pápák között csak a franciák száma magasabb. A Római Birodalom kettészakadása után az ország egy évezreden át Bizánchoz tartozott, a helyi egyház megtartotta keleti rítusát, és az 1054-es nagy egyházszakadáskor megszakította kapcsolatát Rómával.

A latin szertartású egyházkormányzatot a Konstantinápolyi Latin Császárság idején (1204–1261) állították fel, de később ez megszűnt. Bizánc eleste után Görögország négy évszázados török uralom alá került. Csak a 19. század első felében nyerte el ismét függetlenségét, s bár a latin rítusú közösségek a görög szigetvilágban évszázadok óta folyamatosan jelen voltak, a katolikus hierarchia csak a 19. század második felében szerveződött újjá.

A kicsiny helyi katolikus egyház élete tehát küzdelmes, de élni akarása és a hívek áldozatkészsége átsegíti a gondokon. 

Nikolaosz Foszkolosz athéni katolikus érsek közvetlen, szókimondó ember. A görögországi püspöki konferencia elnökeként évtizedek óta keményen küzd, hogy a helyi katolikus egyháznak azonos jogai legyenek a lakosság 97 százalékát hívének tudó ortodox egyházzal. Szinte hihetetlen ugyanis, hogy 2004-ben az Európai Unióban létezik olyan ország, amely saját polgárainak egy részét a szó szoros értelmében idegenként kezeli.

A katolikusok állampolgári ügyekben a külügyminisztériumhoz, míg az ortodoxok a belügyminisztériumhoz tartoznak. Az ortodox papok állami alkalmazottak, állami fizetést kapnak, míg a katolikus papság és az egyház egy fillér állami pénzre, támogatásra sem számíthat. Athén műemlékei és nagyobb templomai az olimpiára készülve a várostól díszkivilágítást kaptak. Az egyik legforgalmasabb úton lévő szép katolikus székesegyháznak azonban – az illetékesek úgy gondolták – ez a fény nem jár. Hosszas kérvényezés meg külföldi diplomaták és turisták tiltakozása után sikerült csak e templom kivilágítását is elérni.

Az állami anyakönyvezetésnél egyedül itt Európában külön rubrikája van a vallási hovatartozásnak. A tisztviselő ide minden újszülött esetében automatikusan beírja, hogy ortodox. Ha a szülő ez ellen szót emel, mondván, hogy a gyerek katolikus vallású, a hivatalnok visszakérdez: „Önök tehát nem görögök?”

A katonai sorozásnál is bevett dolog, hogy a katolikusokat az ortodoxoktól elkülönítve kezelik, tulajdonképpen úgy, mintha politikailag megbízhatatlanok lennének.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>