Cikkek listázása

Egy hármas jubileum ünnepi eseményei

Az Egri Főegyházmegye 1000 éve

Szerző: Szarvas István

A cím láttán merész vállalkozásnak tűnik, hogy egy cikk keretében 1000 év történelmét áttekintsük, még akkor is, ha az csak egy egyházmegyéhez tartozik. De kérem, mentsen fel a kedves olvasó a száraz történelmi tények leírása alól, és engedje meg, hogy inkább arról írjak, hogyan ünnepeltük, ünnepeljük egyházmegyénkben az évfordulót, milyen események, programok, kiállítások és kiadványok születtek, melyek méltó módon teszik emlékezetessé az utókor számára is ezt a jubileumi esztendőt. 

Az előkészületek során dr. Seregély István érsek egy bizottságot hozott létre, melyben egyházmegyés papokon kívül világi munkatársak is részt vettek, így a programok megtervezésében több szempont is érvényesült.

A jubileumi esztendő megnyitására 2003. november 30-án, advent 1. vasárnapján került sor. Az egri bazilikában tartott ünnepélyes szentmise mellett egyházmegyénk templomaiban is felolvasták a jubileumi évet meghirdető érseki körlevelet. Egyházmegyénk kerületi gyűlésein is egyik fő téma volt a jubileumi esztendő megünneplése. De nemcsak visszaemlékeznünk fontos ebben az évben, hanem még fontosabb a lelki, szellemi megújulás, az egyházhoz, az egyházmegyéhez való tartozás tudatának erősítése. Ezt a lelki előkészületet szolgálta például az adventi, nagyböjti és húsvéti beszédsorozat. 

Új bronzkapu ékesíti a bazilikát 

Május 8-án, az egri bazilika fölszentelésének ünnepéhez kapcsolódóan (május 7.) került sor a bazilika új bronzkapujának a megáldására. A jelentősebb évfordulókon az ember szeretne valami maradandót alkotni, megélt történelmét megőrizni, összefoglalni az utókor számára. Egy kapu pedig nemcsak egyszerű bejárata egy épületnek, hanem gazdag szimbolikával is rendelkezik. Ezért született meg az a terv, hogy bazilikánk egyszerű fakapuja helyt adjon az új domborműveknek, és bronzkapu hirdesse elmúlt 1000 évünk jeles személyeit, eseményeit.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>