Cikkek listázása

Huszonöt éves a magyar Házas Hétvége mozgalom

Újjászülető kapcsolatok

Szerző: Körössy László

Fotó: Mészáros Gábor

A magyar Házas Hétvége lelkiségi mozgalom október 17-én ünnepelte huszonöt éves jubi­leumát Esztergomban. Egész napos lelki prog­ram várta az ezernél is több résztvevőt, házaspárokat, papokat, közülük tizenhárom európai ország képviselőit. A rendezvényen az esztergomi bazilikában megtartott ünnepi nagymisét Udvardy György esztergomi segédpüspök mutatta be, püspökök, papok koncelebrálásával.
A Házas Hétvége Európa Tanácsát képviselő nemzeti teamek (országonként egy házaspár és egy pap) október 15. és 18. között rendes ülésüket is megtartották Eszter­gomban. A jubileumi ünnepre – amelyre Magyarország egész területéről, valamint Felvidékről, Erdélyből, a Partiumból, a Vajda­ságból és Kárpátaljáról is eljöttek a mozgalom tagjai – elkészült a magyar Házas Hétvége mozgalom történetét bemutató kötet is.

A magyar Házas Hétvége lelkiségi mozgalom a világméretű Házas Hétvége mozgalom (World Wide Marriage Encounter = WWME) tagja, a Magyar Katolikus, Református és Evangélikus Egyház támogatásával működik, és nyitott a többi felekezet felé is. Az ország határain belüli, valamint a történelmi Magyarország egész területén lévő magyar nyelvű házas hétvégés közösségeket fogja össze. Még a rendszer­változás előtt, 1984-ben az osztrák közösség képviselői

hozták Magyarországra a lelkiségi mozgalom programját, akkor még tolmácsok segítségével. 1986. május 30. óta magyar nyelven zajlanak a rendezvények. Napjainkig mintegy ötezer házaspár és háromszáz pap vett részt az úgynevezett „első hétvégén”, amely megalapozza a résztvevők emberi kapcsolatainak megújulását.

A mozgalom célja, hogy segítse a házaspárokat házasságuk, a papokat, szerzeteseket pedig közösségeikkel való kapcsolatuk megerősítésében és elmélyítésében. Ezt az utat követve a házastársak életük minden szakaszában meg tudják újítani az egymásra kimondott igenjüket. Ez az igen az atyák és a szerzetesek esetében Istennek, valamint a közösségüknek szól.

A Házas Hétvége bensőséges, őszinte, bizalomteljes kommunikációhoz segíti a párokat, amely által képesek lesznek lebontani az egymás közötti falakat, megismerni, elfogadni és úgy szeretni egymást, mint amikor összekötötték életüket. A Hétvége célja ugyanakkor túlmutat az egyes családokon, hiszen megélt szeretetükből részesül szűkebb-tágabb környezetük, végső soron az egész társadalom is. Néhány évvel ezelőtt új kezdeményezések is indultak a mozgalom részéről: a belga Házas Hétvégésektől átvett programokkal húsz-harminc év közötti fiatalokat segítenek életük fontos döntéseinek meghozatalában, illetve jegyespárokat készítenek fel a tartós és boldog házaséletre.

A magyar nemzeti team házaspár, Szirmai Béla és Katalin a Famíliának elmondta, hogy a jelentős létszámú hazai mozgalom szervezése új megoldásokat igényel, illetve arra törekszenek, hogy még élőbbé tegyék a közösség életét. A küszöbön álló feladatok számbavétele mellett a jubileumon természetesen az ünneplésé volt a főszerep. „Ha a számokat nézzük, a mozgalom magyarországi történetét tekintve –»világi« szempontból – egyértelmű sikertörténetről beszélhetünk, de ne feledkezzünk meg arról, ami fontosabb és ami nem mérhető: a »hétvégéken« részt vett házaspárok, papok, szerzetesek életében bekövetkező változásokról, az emberi kapcsolatok megújulásáról – mondja Katalin.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>