Cikkek listázása

A megszentelt élet napja Székesfehérváron

Feltétlen és szenvedélyes válasz Istennek

Szerző: Székesfehérvári Egyházmegye

Február 2-a Urunk bemutatásának ünnepe. Ezt a napot 1997-ben II. János Pál pápa a megszentelt élet, vagyis a szerzetesi élet napjává nyilvánította. Ezen a napon a székesfehérvári bazilikában Spányi Antal megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét.

A Székesfehérvári Egyházmegyében minden évben meghívást kapnak a szerzetesrendek, közösségek és lelkiségi mozgalmak képviselői, hogy a főpásztor vezetésével közösen adjanak hálát hivatásukért.

Spányi Antal püspök szentbeszédében kiemelte: Urunk bemutatásának ünnepe az Isten szándéka szerinti találkozások ünnepe is. Isten és ember találkozása mellett az Istenben élő ószövetségi ember és újszövetségi ember találkozása is. Ez a találkozás azért történhetett meg, mert Mária és József, Simeon és Anna is engedelmeskedett az Úr akaratának. Számukra ez az engedelmesség jelentette az igazi örömet, támaszt, vigaszt. Egyikőjük élete sem volt könnyű, mégis ők lettek az örömhír tanúi. A megszentelt életet élők számára igaz példák ők. Isten eszközeinek életét nem nehezítheti az engedelmesség, az Úr követése, a mindennapi tanúságtétel. Életünk minden percében Istennel kell találkoznunk.

Magyarországon Gyertyaszentelő Boldogasszony az ünnep neve. Szűz Mária a zsidó vallás előírása szerint negyven nappal Jézus születését követően bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt az agg Simeon főpap is, aki a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte Jézust (vö. Lk 2,25–33.). Erre az eseményre emlékezve alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A szentmise a szokásos körmenettel kezdődik a főpásztor vezetésével, amelynek során a szerzetesek, közösségvezetők, a hívekkel együtt kezükben gyertyával elvonulnak az oltár előtt, hogy megemlékezzenek arról, amikor a gyermek Jézust szülei a törvény parancsának megfelelően bemutatták a templomban.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>